เกี่ยวกับเรา

 

วิสัยทัศน์ : "เราจะมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค"

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องที่
2.เพื่อแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าเห็ดและผักเกษตรพื้นบ้าน
3.เพื่อเป็นสถานประกอบการที่ดีมีคูณภาพ เป็นสินค้าคุณภาพของพัทลุง

ประวัติความเป็นมา
เริ่มดำเนินการเพาะเห็ดในลักษณะอาชีพเสริมเมื่อ พ.ศ.2522 และได้พัฒนาเป็นฟาร์มเห็ดครบวงจรในปี 2530 และได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เริ่มทำการค้นคว้าวิจัยแก้ปัญหาเห็ดล้นตลาด โดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ในปี พ.ศ.2543 จึงได้ทดลองนำเห็ดมาชุบแป้งทอดตามสูตรภูมิปัญญาไทยซึ่งคนรุ่นก่อนทำแป้งกล้วยทอดขาย จึงได้คิดนำแป้งดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้เหมาะสมกับการนำมาชุบทอดกับเห็ดและผักพื้นบ้าน จนได้สูตรแป้งเห็ดทอดนาโหนดที่กรอบอร่อยกว่าแป้งสำเร็จรูปทั่วไป จึงได้นำมาทอดขายโดยใช้ความรู้ด้านการตลาด และ การบริหารจัดการที่ดีเข้ามาพัฒนาจนเป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้รับคัดสรรเป็นตัวแทนของจังหวัดพัทลุงไปร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP CITY ทุกปีในเวลาต่อมา และได้รับการคัดเลือกในปี พ.ศ.2549 ให้เป็นสุดยอด OTOP 1 ใน 10 ของประเทศ ประเภทอาหาร

 
 
 

Copyright © 2008 - 2011 www.thaitempura.com. All rights reserved.  .