ฟาร์มเห็ดแหลมทองนาโหนด
เลขที่ 190 ม.11 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง 93000
โทร : 074 - 641082
(วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.)
มือถือ : 089 - 8702332 แฟ็กซ์ : 074 - 641754
อีเมล์ : kchaiyong139@gmail.com

หัวข้อ :
อีเมล์ของท่าน :
ข้อความ :

Copyright © 2008 - 2011 www.thaitempura.com. All rights reserved.  .