สถานที่จำหน่าย

Un title page
เห็ดและผักทอดสด

มีจำหน่ายทุกวัน ที่
- ตลาดหน้าสถานีรถไฟพัทลุง เวลา 16.00 - 20.30 น.
- ตลาดถนนรื่นรมย์ ใกล้ๆกับศาลากลาง จ.ตรัง เวลา 16.00 - 21.00น
.
และจำหน่ายตามโอกาสที่ตลาดนัดเปิดท้ายต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราชเห็ด,ผักและข้าวสังข์หยดอบกรอบ

1.มีจำหน่ายตามร้ายขายของฝากทั่วไปในภาคใต้ เช่น
- ร้านคุณสาหร่าย จ.ชุมพร
- ร้านคุณแม่จู้ จ.ภูเก็ต
- ร้านพรทิพย์ จ.ภูเก็ต
- ร้านเมธี จ.ภูเก็ต
- ร้านจี่ออ จ.กระบี่
- ร้านศรีกระบี่ จ.กระบี่
- ร้านเค้กกนิษฐา จ.ตรัง
- ร้านกระเช้าสุขภาพ หาดใหญ่
- ร้านดอยคำ หาดใหญ่
- ห้างลี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สงขลา
- ศูนย์โอทอป อบจ.พัทลุง
- ศูนย์โอทอป โลตัสสาขาพัทลุง
- ร้านกล้วยฉาบแม่แดง พัทลุง
- ร้านเห็ดทอดนาโหนด สี่แยกนาโหนด พัทลุง

 

 

2.ใน กรุงเทพฯ มีจำหน่ายที่
- โกลเด้น เพลส
- เดอะมอลล์ ทุกสาขา
- ฟู้ดแลนด์ ทุกสาขา
- ร้านเลมอนฟาร์มทุกสาขา โทร 02-5753777
- ร้านเอเดน ถนนประชาชื่น โทร 02-9136571
- ร้านซองเต้ ใกล้ๆ รพ.ศิริราช โทร 02-8660513

Copyright © 2008 - 2011 www.thaitempura.com. All rights reserved.  .